A+ R A-
    • Galerija

    • Proizvodi

Biologija a ne hemija!

Biološki pristup borbi protiv štetočina je siguran, prirodni način kontrole njihove brojnosti. Upotrebom prirodnih neprijatelja smanjuje se hemijsko zagađenje životne sredine. Tehnike su ekonomične i jednako efikasne.

Selektivnost je prednost biološke borbe, a nemogućnost pojave rezistentnosti prilično smanjuje proizvodnju novih štetnih hemikalija. Za razliku od konvencijalnih pesticida koji mogu uticati i na ptice, ribe, insekte i sisare, bioicidi deluju samo na ciljne organizme. Brzo se razlažu pa je izloženost niža, čime se rešava problem sve većeg zagađenja.

Neželjeni efekti, kako za prirodu tako i za osobe koje koriste biološka sredstva zaštite, opredeljuju ljude da promene  „hemijske“ navike. Očuvati lanac ishrane u prirodi i biodiverzitet mora predstavljati imperativ.

Razvoj novih formulacija

Uvođenje novih tehnologija u formulisanju biocida ima za cilj kreiranje formulacija koje će omogućiti kontrolisan prenos aktivne materije na mesto delovanja. Biocidi nove generacije formulišu se nanotehnologijom i mikroenkapsuliranjem.

U procesu mikroenkapsulacije,  jezgro koje čini aktivna materija zaštićeno je omotačem ili kapsulom veličine od jednog do nekoliko stotina mikrona. Na ovaj način je moguće kontrolisati oslobađanje osnovnog materijala. Formulacija nanotehnologijom, sa druge strane, omogućuje ciljano unošenje aktivne materije u vidu nanopartikula do mesta delovanja uz minimalne gubitke.

Razvoj ekološke i ekonomske svesti  odvija se uz komercijalnu primenu novih tehnologija, a donosi smanjenje doza primene biocida,  njihovo kontrolisano oslobađanje i manje gubitke.

Kako da živite zdravije