A+ R A-

"Kako se boriti protiv komaraca"

PROVERITE:

 1. OLUKE
  • Da li se lišće i otpaci lako sakupljaju u olucima?
  • Da li su svi oluci i vertikale čisti i funkcionalni?
  • Da li se voda sakuplja u barice ispod vertikala?
 2. DVORIŠTA, TRAVNJAKE I BAŠTE
  • Da li u dvorištu imate drveće na kojima se može zadržavati voda?
  • Da li Vam je trava pokošena a žbunje orezano?
  • Da li imate ulegnuća ili rupa u kojima se posle kiše zadržava voda?
  • Da li su Vam svi odvodi i kanali očišćeni?
   Opširnije: "Kako se boriti protiv komaraca"