A+ R A-

Bio-ekološki centar“ d.o.o. poseduje sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 čime se dokazuje uređenost i organizovanost poslova koji se obavljaju u organizaciji, što doprinosi većem poverenju korisnika/kupaca naših usluga/proizvoda.

 

Činjenica da od 2001. godine posedujemo sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom, dokazuje kontinuiran razvoj „Bio-ekološki centar“ d.o.o. koji traje neprekidno i do danas.

 

Sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom 9001