A+ R A-

 

 

Proizvodnja bioloških biocida predstavlja jedan od koraka koje "Bio-ekološki centar" čini da pomogne očuvanju prirode i prihvatanje koncepcije organske zaštite u uzgoju bilja. Jedini smo proizvođači bioloških insekticida na bazi bakterije Bacillus thuringiensis i fungicida na bazi bakterije Bacillus subtilis u ovom delu Evrope i već duži niz godina bavimo se njihovim istraživanjem, razvojem i proizvodnjom.

 

Kao rezultat tog rada, možemo ponuditi četiri biološka biocida koji svoju primenu nalaze u poljoprivredi, šumarstvu i komunalnoj higijeni.

 

  1. K-STOP SC i K-STOP G su visokoselektivni biološki insekticidi namenjen suzbijanju larvi komaraca
  2. D-STOP je biološki larvicid namenjen suzbijanju gusenica leptira sa primenom u poljoprivredi i šumarstvu
  3. F-STOP SC je biološki fungicid

 

Bioinsekticidi su preparati na bazi biološki aktivnih materija namenjeni suzbijanju štetnih insekata. Prednosti primene naših proizvoda u odnosu na hemijske, sintetičke pesticide su višestruke:

 

  • •  Deluju samo na štetne insekte
  • •  Nisu otrovni za čoveka, ptice, ribe, pčele i ostale korisne insekte
  • •  Nema pojave rezistentnosti
  • •  Nema karence
  • •  Nema ostataka na tretiranom materijalu
  • •  Jednako efikasni kao hemijski preparati